Upute za uspješno postavljanje oglasa

Naslov neka bude kratak i opisan.

Izbjegavajte riječi tipa "povoljno" i sl. Posjetioci ne pretražuju takve riječi. Koristite uobičajene izraze vezane za kategoriju u kojoj predajete oglas a koje posjetitelji mogu koristiti tijekom pretrage.

 

Pošaljite barem jednu sliku s oglasom.

Takvi oglasi su atraktivniji i privlaće više pažnje. Možete postaviti do 3 slike. Ukoliko imate online sliku, ostavite web adresu iste tijekom predaje oglasa. Napomena: online slika neće imati manju sliku kod prikaza oglasa.

Global Oglasi nekretnina Oglasi nekretnina Grad-brod Hapkido klub Brod