Pravila

 1. Stranica e-oglasi.me u vlasništvu je društva ILIGSOFT d.o.o.

  Pristupanjem stranicama portala e-oglasi.me, prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja ovih stranica. Zadržavamo pravo promjene i modifikacije uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja, te se smatra da je pristupanjem stranicama e-oglasi.me upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih.

 2. Korisnik je obvezan prilikom prijave unijeti svoje vlastito ime i istinite podatke za kontakt. Prilikom prvog upisa potrebno se registrirati i pritom ispuniti sva zahtijevana polja istinitim podacima.
 3. Svaki korisnik prihvaćanjem ovih pravila dopušta uporabu i obradu navedenih podataka u svrhe djelovanja sistema i za slanje elektronske pošte u skladu s točkom 20. ovih pravila, a e-oglasi.me se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni.
 4. Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica, ili linkani sa stranica, isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. E-oglasi.me ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema izdavaču internet portala e-oglasi.me, a po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni sadržaj, korisnik preuzima odgovornost kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio izdavača ILIGSOFT d.o.o. od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi poduzeću ILIGSOFT d.o.o. svaku štetu koje je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni materijal.
 5. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
 6. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača (kako zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika i oglašivača. E-oglasi.me nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa.
 7. Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.
 8. Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. Korisnici koji na sistemu e-oglasi.me imaju otvorenu Burza Trgovinu ili Burza Uslugu mogu upisati dodatne podatke o svojoj fizičkoj ili web trgovini u polja koja su za to namijenjena.
 9. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, banera,...
 10. Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet. (Primjer: u jednom oglasu dopušteno je prodavati "stol i četiri stolice", ali nije dopušteno zajedno prodavati "skije i motocikl".)
 11. Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.
 12. Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** motor za čamac ***).
 13. Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako, nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.
 14. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Jednako tako, nije dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije različite rubrike.
 15. Pravne osobe, obrtnici, udruge i agencije mogu putem e-oglasi.me prodavati i predavati oglase tako da otvore Burza Trgovinu. Ako obavljaju uslužnu djelatnost mogu ju predstaviti u Burza Uslugama.
 16. Internetske veze (linkovi) iz stranica e-oglasi.me: Dopušteno je samo povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopuštene. Samo oni korisnici koji na e-oglasi.me imaju otvorenu Burza Trgovinu mogu stavljati linkove i na vlastitu web trgovinu koju imaju postavljenu još dodatno izvan okvira e-oglasi.me. Veze na stranice koje su konkurentske stranicama e-oglasi.me nisu dopuštene. E-oglasi.me zadržava pravo procijene hoće li neki link odobriti ili neće.
 17. E-oglasi.me zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij.
  • E-oglasi.me ima pravo urediti ili izmijeniti ili ne objaviti oglase i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
  • kada je oglas predan u krivu rubriku
  • kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
  • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način
  • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
  • kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
  • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
  • kada je oglas sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu
  • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
  • kada se oglašava potražnja
  • E-oglasi.me zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).
 18. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno ju mijenjati. E-oglasi.me ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi odgovarajuće postupati.
 19. Objavom oglasa na e-oglasi.me korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-mail). Korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu gdje povremeno pregledava poštu.
 20. Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima e-oglasi.me. Elektronska pošta može povremeno sadržavati reklamne poruke. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da e-oglasi.me trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje poruka. U tom razdoblju e-oglasi.me korisniku zamrzava njegovu registraciju (dakle to znači da korisnik više neće moći upotrebljavati funkcije e-oglasi.me koje su namijenjene samo registriranim korisnicima).
 21. Korisnici svojim zahtjevom za objavom oglasa, neopozivo ovlašćuju e-oglasi.me da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje i distribuira i u drugim medijima. E-oglasi.me u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na stranicu e-oglasi.me.
 22. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice e-oglasi.me, uključivo sa svim podacima koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja ILIGSOFT d.o.o.
 23. E-oglasi.me zadržava pravo trenutno s popisa korisnika brisati one korisnike koji bi kršili ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavali ili ometali rad stranica. ILIGSOFT d.o.o. zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih korisnika. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva ILIGSOFT d.o.o. podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Slavonskom Brodu.
 24. ILIGSOFT d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati radi prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili grešaka u djelovanju web stranica.
 25. E-oglasi.me ne jamči da će korisnik moći pristupati do sadržaja svog oglasa kada on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa ako će ih htjeti kasnije upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.
 26. Za analizu svoje internetske stranice koristimo software za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje internetske stranice, te time stječemo dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. cookies. Cookies su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. To nam omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. Cookies se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na browseru, i odbiti ili izbrisati. To međutim može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni software osim toga prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.
 27. Sve primjedbe uz članak 8. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta društva, Ul. Ljudevita Gaja 11, Slavonski Brod.

Podaci o upravitelju sistema e-oglasi.me: ILIGSOFT d.o.o.

Ul. Ljudevita Gaja 11

35000 Slavonski Brod

Hrvatska

 

info@e-oglasi.me

Cjenici

 

Ova pravila nalaze se na adresi:

http://www.e-oglasi.me/Pravila+za+postavljanje+oglasa-p23

 

podaci o društvu:

Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, MBS: 0388238, OIB: 61922516018

Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti.

Global Oglasi nekretnina Oglasi nekretnina Grad-brod Hapkido klub Brod